Go to Top

ASPB Memòria de l’activitat de Recerca 1997-2002

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

L’ASPB desenvolupa essencialment activitats de salut pública mitjançant una gran interacció amb els serveis assistencials, com és el cas, per exemple, de la vigilància epidemiològica. Dins del Sistema Nacional de Salut, l’ASPB interacciona amb els serveis de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb el Servei Català de la Salut, especialment a través del Consorci Sanitari de Barcelona al qual està adscrita, i també amb els seus serveis centrals. També treballa de forma conjunta amb les autoritats sanitàries estatals.

ASBP1

L’ASPB disposava de múltiples informes monogràfics de la seva activitat i d’una memòria de gestió, però no disposava d’una memòria que resumís la seva activitat científica, excel·lent i de referència en el sector de la salut pública. Per aquesta raó va encarregar a Galènia la realització d’una memòria científica que recollís tota la seva activitat i publicacions.

El desafiament va consistir a realitzar tot el disseny dels continguts de la memòria científica des de zero. Es va decidir quina informació s’hi inclouria i quina no. Es va recopilar tot el material i es va recollir en una base de dades de nova creació. Es va estructurar tot el material i es van redactar els continguts. Es va conceptualitzar el document i se’n va coordinar la realització, conjuntament amb la direcció de l’ASPB.

Un cop tancat el contingut del document, Galènia es va coordinar també amb l’empresa que en gestionava el disseny gràfic, la maquetació i la impressió. També es van revisar les galerades i es va fer el seguiment de tot el procés fins a la impressió del document.

Memòria de l’Activitat de Recerca, 1997-2002

Vegeu més sobre el servei de Comunicació multiformat

Institució: Agència de Salut Pública de Barcelona
Període: 2003-2004