Go to Top

Parc de Salut Mar Gabinet de Premsa 2010-2011

Després d’una primera experiència l’any 2003 que va superar les expectatives, des del 2004 es va externalitzar el gabinet de premsa de l’Hospital del Mar i de la resta de centres i instituts de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) per als temes de comunicació científica (articles publicats en revistes científiques, jornades d’interès, etc.).

En aquest context, es van definir els temes i missatges, es van preparar els continguts en múltiples formats (notes i dossiers de premsa, convocatòries de mitjans de comunicació, etc.), es va preparar un full de ruta, es van realitzar tots els contactes amb la premsa nacional, gestió d’entrevistes, missatges clau, clippings, etc.

A partir del 2010, la institució va sofrir alguns canvis, i durant aquest procés també hi vam col·laborar. A principis del 2010 va passar a constituir-se com a Parc de Salut Mar, que va continuar agrupant tots els seus instituts anteriors (Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre Peracamps, Centre Fòrum, etc.). Durant aquest temps i malgrat tots els canvis de nom i arquitectura de marca, la institució va continuar confiant en Galènia. D’aquesta manera, el projecte iniciat el 2004 per a l’IMAS es va mantenir en les mateixes condicions per al Parc de Salut Mar fins a finals del 2011, millorant resultats any rere any.

Des del 2012 l’externalització del gabinet de premsa de comunicació científica va deixar de ser en règim anual i la col·laboració prosegueix mitjançant la realització de serveis puntuals segons les necessitats del centre.

Vegeu més sobre el servei de Gabinet de premsa de comunicació mèdica

Institució: Parc de Salut Mar
Període: 2010-2011