Go to Top

HOSPITAL DEL MAR GABINET DE PREMSA 2017

El Parc Salut Mar renova la seva confiança un altre any més amb Galènia, ens encarreguem de fer un suport permanent al gabinet de premsa i Servei de Comunicació de l’Hospital, per als temes de comunicació científica (articles publicats en revistes científiques, jornades d’interès, etc. ).

Després d’una primera etapa en 2003-2004, l’externalització del gabinet de premsa era específica per als continguts científics. Es van definir els temes i missatges, es van preparar els continguts en múltiples formats: notes i dossiers de premsa, convocatòries de mitjans, etc., després d’analitzar les necessitats i la realitat concreta, es va preparar un full de ruta, es van realitzar contactes amb la premsa nacional, es va realitzar la gestió d’entrevistes, es van definir missatges clau, es van realitzar informes i clippings, etc.

El 2010, després del canvi de nom i la reformulació de la marca de la institució, El Parc de Salut Mar va seguir confiant en Galènia. Donant continuïtat al projecte iniciat el 2004 per a l’Hospital del Mar i de la resta de centres i instituts de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) fins a finals de 2011, millorant resultats cada any.

Posteriorment, el 2012, l’externalització del gabinet de premsa de comunicació científica va deixar de ser en règim anual i la col·laboració ha seguit fins avui mitjançant la realització de serveis puntuals, segons les necessitats concretes.

Aquest any 2017, l’Hospital i la seva adreça de Comunicació, confien de nou en Galènia per aquest treball de continuació en règim anual.

Veure més sobre el servei de Gabinet de Premsa de Comunicació Mèdica

Institució: Hospital del Mar
Período: 2017