Go to Top

VHIR Gabinet de Premsa 2010-2012

Després d’una primera etapa (2006-2010) a l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (a partir del 2010, VHIR), durant l’any 2010 es va formar la Unitat de Comunicació, incorporant un responsable de Comunicació.

Es va externalitzar el gabinet de premsa dels continguts científics, es van definir els temes i missatges, es van preparar els continguts en múltiples formats (notes de premsa , dossiers de premsa , convocatòries de mitjans, etc.). També es va preparar un full de ruta, es van realitzar tots els contactes amb la premsa nacional, gestió d’entrevistes, missatges clau, clippings, etc.

Des de la incorporació del responsable de Comunicació a mitjans del 2010, s’ha seguit col·laborant amb la institució, mantenint la comunicació externa dels continguts científics i donant suport a la comunicació institucional, cada vegada més present.

Links notícies 2010, 2011 i 2012

Vegeu més sobre el servei de Gabinet de premsa de comunicació mèdica

 

Institució: Institut de Recerca Vall d’Hebron
Període: 2010-2012