Go to Top

“La salut a Barcelona” 2018

Des del 2003, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) confia en Galènia com a responsable de la realització de l’informe «La Salut a Barcelona», un informe que dona una visió general dels principals aspectes de la ciutadania, en el qual s’inclouen tant el context socioeconòmic de la ciutat com les desigualtats territorials.

Actualment inclou temes tan variats com la situació de l’entorn, els serveis sanitaris o les conductes relacionades amb la salut, com per exemple l’abús de substàncies psicoactives o les conseqüències de l’ús prolongat de pantalles de dispositius electrònics.

La publicació fa, a més, una radiografia dels serveis sanitaris, tant en l’atenció primària com en les urgències o l’atenció especialitzada hospitalària, entre d’altres.

Cada any l’informe és presentat als mitjans de comunicació amb una àmplia repercussió i configura l’agenda informativa de què parlen els ciutadans, reflecteix les seves preocupacions pel que fa a la salut i presenta un estat de la situació que contribueix a millorar serveis i, en conseqüència, a incrementar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

Vegeu: La Salut a Barcelona 2003-2010, La Salut a Barcelona 2011, La Salut a Barcelona 2012, La Salut a Barcelona 2013, La Salut a Barcelona 2014, La Salut a Barcelona 2015, La Salut a Barcelona 2016, La Salut a Barcelona 2017).

L’informe complet es pot consultar aquí.

Vegeu notícia presentació informe

Vegeu-ne més sobre el servei de Comunicació Multiformat