Go to Top

Memòria CRESIB 2010

El Centre de Recerca de Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) ens va encarregar la realització de la seva memòria científica 2010.
En aquest cas es va treballar a partir de la versió en llengua anglesa, per a després traduir-la al castellà i al català.

El desafiament va ser la creació de tots els continguts científics; alguns a partir de textos prèviament treballats per la coordinadora de la memòria, però molts altres únicament a partir de les converses amb els investigadors principals dels grups. Es va definir l’índex conjuntament amb la coordinadora del document, es van dissenyar els continguts i se’n van redactar els textos originals.

En aquest cas la producció dels continguts va anar a càrrec nostre, mentre que la producció del document, la maquetació, el disseny i les impressions van ser gestionats per altres professionals, col·laboradors habituals del CRESIB.

Memòria CRESIB 2010

 

CRESIB

Institució: Centre de Recerca en Salut Internaciona3 (CRESIB)
Període: 2011