Go to Top

Vall d’Hebron Vídeo institucional

En el marc de la gestió de l’agenda de comunicació de l’any 2008 de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron, la direcció del centre va sol·licitar realitzar un vídeo institucional que recollís els punts clau per a la institució.

Les directrius institucionals van ser les pautes que van marcar la línia del vídeo i les opcions del guió.

El vídeo es va realitzar en 3 idiomes i es va preparar també una versió per a web, encara que la definició tècnica inicial era la creació d’un DVD.

Vall d'Hebron Video Institucional

Institució: Vall D'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Període: 2008