Go to Top

VHIO Gabinet de premsa 2014

El 2013, la Direcció de Comunicació del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) va encarregar a Galènia la gestió anual del gabinet de comunicació externa de l’àmbit preclínic i translacional de la institució. Gràcies als bons resultats obtinguts, el 2014 Galènia segueix encarregant-se de l’agenda de comunicació anual d’aquests àmbits.

Galènia va començar a col·laborar amb el Departament de Comunicació del VHIO durant els anys 2011 i 2012, donant suport de forma puntual a les necessitats de comunicació científica y especialitzada de la institució. Es va treballar amb dues direccions de comunicació diferents i es van externalitzar tots els serveis necessaris durant el període de transició entre ambdues.

Després de l’arribada de la nova Direcció de Comunicació, la col·laboració es va mantenir i es va intensificar gràcies als bons resultats obtinguts i a la capacitat de resposta i adaptació de Galènia.

Veure més sobre el servei de Gabinet de Premsa de Comunicació Mèdica

Institució: Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO)
Període: 2014