Go to Top

VHIO GABINET DE PREMSA 2019

Continuant amb la relació de confiança que es va establir l’any 2013 amb el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el 2019 Galènia ha tornat a renovar la gestió del seu gabinet de premsa.

Un cop més hem estat els encarregats de tirar endavant l’agenda anual de comunicació externa dels àmbits preclínic i translacional del VHIO, una institució que compta amb un gran nombre de notícies en els diferents mitjans de comunicació. Galènia no només s’ha encarregat de la redacció i la gestió de les notes de premsa generades pel VHIO, sinó que també ha atès de manera constant les peticions rebudes des dels mitjans per obtenir entrevistes i informació sobre les diferents troballes que s’han produït.

Encara que va ser el 2013 quan Galènia va començar a gestionar-ne l’agenda de comunicació externa, l’any 2011 ja havia començat a donar suport a les necessitats de comunicació mèdica i científica de la institució. Amb l’arribada de la nova direcció de comunicació, la relació s’ha mantingut i ha continuat creixent fins avui.

Institució: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
Període: 2019 - 2020