Go to Top

Gabinet de Premsa

Gabinet de premsa per a hospitals, centres de recerca o entitats del sector salut.

Externalitzem la relació amb els mitjans de comunicació d’institucions del sector salut, centres de recerca, hospitals, associacions o fundacions. Planifiquem amb base anual l’estratègia de comunicació (on-going) i/o proporcionem el suport necessari per a implementar-la. Ens encarreguem de necessitats puntuals de comunicació, com ara un congrés o un esdeveniment, per exemple. Tot amb la planificació prèvia d’un Pla de Mitjans.

Si el client no disposa de Departament de Comunicació o premsa, ens ocupem de tot. Si disposa d’un responsable de comunicació, ens integrem en el seu equip i li donem tot el suport necessari per a obtenir els millors resultats.

Ens encarreguem de la redacció de notes de premsa, dossiers de premsa i altres materials. Organitzem rodes de premsa. Realitzem l’enviament de comunicats, notes de premsa o convocatòries a la nostra completa i actualitzada base de dades de mitjans de comunicació, en fem el seguiment i coordinem la gestió de les entrevistes en mitjans escrits, on-line, ràdios i rodatges de televisió.

Concretem un mapa de públics per a cada acció i fem servir els canals de comunicació més adients per tal que el missatge arribi al públic objectiu. A més dels mitjans tradicionals, treballem amb una base de dades de bloguers del sector, associacions de pacients i altres públics. També coordinem la comunicació off-line i on-line.

Després de realitzar tot el treball, cal mesurar-ne els resultats. Monitoritzem els impactes i les impressions obtingudes i en realitzem un informe (clipping).  

Projectes Relacionats

Galènia News

Reactivant el sistema d’alarma contra el càncer

Durant els últims anys, l’equip d’investigació del Dr. Joan Seoane, director del co-Programa d’Investigació Preclínica i Translacional del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), investigador principal del Grup d’Expressió Gènica i Càncer i professor ICREA, ha estat treballant per relacionar

Read More